1 listopada 2012

"Obudź się, póki wirus HCV drzemie", czyli Pan Wątroba zaprasza na konkurs


OBUDŹ SIĘ, PÓKI WIRUS HCV DRZEMIE to ogólnopolska kampania społeczna o charakterze edukacyjnym. Projekt zainicjowany został przez Fundację Urszuli Jaworskiej w porozumieniu i we współpracy z Koalicją Hepatologiczną. Ma ona na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat zakażenia wirusem HCV, powodującym Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C (WZW C), ograniczenie skali epidemii oraz poprawę jakości życia pacjentów z WZW C.

Powodem zainicjowania kampanii były alarmujące i niepublikowane dotychczas wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy GfK Polonia w lutym br. Badano wiedzę społeczeństwa polskiego na temat wirusa HCV, możliwych źródeł zakażeń, ich następstw oraz profilaktyki zakażeń WZW C. Badanie potwierdziło, że wirus HCV stanowi nadal potencjalnie poważne zagrożenie epidemiologiczne, ponieważ społeczeństwo nie ma świadomości, jak chronić się przed zakażeniem. Oto kilka zatrważających faktów: 
  • aż 32,1% respondentów nigdy nie słyszało o HCV/WZW C: 
  • tylko 6% skojarzyło skrót HCV z wirusem i chorobą wątroby; 
  • 61% było mylnie przekonanych o istnieniu szczepionki przeciwko HCV; 
  • zaledwie 9% badanych zadeklarowało, iż wykonało testy mające na celu wykrycie zakażenia HCV.
Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia, liczba ludzi zakażonych na świecie waha się od 170 do 300 milionów, zaś w Polsce szacunkowa liczba zakażonych może wynosić nawet 730 000 osób. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dotychczas zdiagnozowano niewielki odsetek zakażeń (55 000 osób). 

W Polsce nieustannie rośnie liczba osób zakażonych wirusem HCV, które nie są tego świadome. Niewielki odsetek społeczeństwa wie, że WZW C jest chorobą przewlekłą, która niszczy wątrobę i przez długie lata może przebiegać bezobjawowo. Stąd wyłania się potrzeba przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii na rzecz budowania świadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Światowa Organizacja Zdrowia uznaje WZW C za jedno z globalnych zagrożeń epidemiologicznych
– szacuje się, że 3% populacji jest zakażone wirusem HCV (Hepatitis C Virus). Według statystyk, wirus ten powoduje około 40% wszystkich wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Przyjmuje się, że w Polsce wirusowe zapalenie wątroby typu C może dotyczyć 730 000 osób, przy czym do tej pory zdiagnozowanych zostało jedynie około  8% zakażonych. Istotny jest fakt, że poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią, WZW C może zakazić się każdy z nas!

Zakażeni wirusem najczęściej dowiadują się o chorobie przypadkowo, w jej późnym stadium, gdy zmiany w wątrobie są zaawansowane i nieodwracalne. W Europie 60% osób, u których wykryto raka wątroby, było zakażonych wirusem HCV. Ze względu na bezobjawowy przebieg choroby oraz jej zasięg WZW C nazywa się często „cichą epidemią”.
Odpowiednio wczesne rozpoznanie i leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C może zapobiec uszkodzeniu wątroby lub zmniejszyć nasilenie choroby. Natomiast niepodjęcie terapii we właściwym czasie może spowodować marskość wątroby, a w ekstremalnym przypadku również raka wątroby.
Wirusem możemy zakazić się poprzez kontakt z zakażoną krwią w następujących sytuacjach:
• zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie,
• akupunktura,
• tatuowanie lub kolczykowanie ciała,
• golenie,
• wizyta stomatologiczna,
• wszelkie zabiegi w placówkach ochrony zdrowia bez zachowania zasad septyki (pobieranie krwi, zabiegi endoskopowe, zabiegi operacyjne, toczenia krwi itp.)
• zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie,
• używanie wspólnych przyborów kosmetycznych przez członków rodziny,
• udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków bez zachowania należytego zabezpieczenia,
• hemodializa,
• kontakty seksualne ( bardzo niskie prawdopodobieństwo).

WZW C nie zakazimy się natomiast podczas:
• kichania,
• kasłania,
• trzymania za ręce,
• całowania,
• przytulania,
• używania tej samej toalety, wanny, prysznica,
• spożywania żywności przygotowywanej przez osobę zakażoną HCV (jeżeli żywność nie miała kontaktu z krwią tej osoby),
• pływania w tym samym zbiorniku wodnym,
• uprawiania sportu (jeśli nie dochodzi do uszkodzeń ciała).

W Polsce bardzo mało uwagi poświęca się kwestiom związanym z profilaktyką WZW C. Problem ten jest w dalszym ciągu bagatelizowany i do tej pory nie udało się przeprowadzić skutecznej kampanii informującej o zagrożeniu, związanym z wirusowym zapaleniem wątroby typu C i możliwościach profilaktyki. Tymczasem edukacja dotycząca czynników ryzyka zakażenia wirusem HCV i uświadamianie społeczeństwa na temat sposobów prewencji zakażenia może zmniejszyć dynamikę szerzenia się epidemii HCV, a w konsekwencji zredukować zachorowalność na raka wątroby oraz ilości wykonywanych przeszczepów wątroby z powodu jej zniszczenia w przebiegu WZW C.
Po dalsze informacje zapraszam na:

Prześlij komentarz

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search